«

»

Tinol za lemljenje TIN-1mm-100

1

Akcijska cena: 498,00 RSD

Cena: 575,00 RSD
Dimenzije 1.00mm
Pakovanje 100g
SN/PB 60/40%
Kalofonijum 2.2%
Proizvođač Kontel